top of page
  • รูปภาพนักเขียนEakkarin Panissuk

มาตรฐานและตัวชี้วัดความสวยงามของการออกแบบกราฟิกที่ดี คืออะไร?

อัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2565


ออกแบบ ui&ux ของเว็บไซต์ Pluto ออกแบบโดย 14islands https://14islands.com/pluto/

ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากสุนทรียภาพในการออกแบบกราฟิกที่ดี มีมิติที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม มีมาตรฐานและตัวชี้วัดบางอย่างที่นักออกแบบส่วนใหญ่ในสายงานออกแบบกราฟิกเห็นพ้องต้องกันโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบสำคัญเช่น ความสมดุล สัดส่วน จัดลำดับความสำคัญ ความกลมกลืน และจังหวะ เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและมีพลังแสดงประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ความสมดุล


เป็นการสร้างสมดุลระหว่าง ความงดงามของการออกแบบ+ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อความอย่างชัดเจน สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาคือ เลย์เอาต์ของการออกแบบของคุณ องค์ประกอบทั้งหมดควรจัดวางในลักษณะที่สบายตาและเข้าใจง่าย สัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะคุณต้องการให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในสัดส่วนที่ถูกต้องซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรูปภาพขนาดใหญ่ คุณจะต้องแน่ใจว่าข้อความรอบๆ รูปภาพนั้นไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป
ลำดับชั้นและการจัดลำดับความสำคัญ


เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของสุนทรียภาพในการออกแบบกราฟิกที่ดี นี่หมายถึงวิธีการจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน คุณต้องสร้างลำดับชั้นที่ง่ายต่อการสื่อสารและชี้นำประเด็นที่สื่อ ความกลมกลืนก็ยังเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการออกแบบที่ดูเหนียวแน่นและผสานเข้าด้วยกัน องค์ประกอบที่แตกต่างกันทั้งหมดควรทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว


การใช้แบบอักษรที่มากเกินไป ลำดับชั้นของภาพไม่สอดคล้องกัน การเลือกแบบอักษรที่ไม่เหมาะสมกับบริบทงาน และการเว้นวรรคและการใส่ช่องว่างที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้การออกแบบของคุณดูไม่ค่อยเข้าท่า ค่อยๆปรับและนึกถึงการจัดลำดับความสำคัญใหม่
จังหวะ


เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างการออกแบบที่ดี หมายถึงวิธีการจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆ ของการออกแบบ ให้สัมพันธ์กัน คุณต้องการสร้างจังหวะที่สบายตาและน่าติดตาม เคล็ดลับของการออกแบบที่ดี คือการไม่ใส่กราฟิกและองค์ประกอบของงานจนล้นเกินพอดีไม่มีช่องว่างให้หายใจ แนวทางที่ใช้กันเป็นหลักสมัยนิยมคือ "จงน้อยแต่มาก"


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

"ศิลปะแห่งการออกแบบโลโก้: การสร้างเอกลักษณ์ทางภาพที่น่าหลงใหล

ในโลกดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีเอกลักษณ์และเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่น่าจดจำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ และหัวใจสำคัญของทุกแบรนด์ก็คือโลโก้ โลโก้ที่ได้รับการออกแบบอย่างดีไม่เพียงแต่แสดงถ

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page